Teori og køreprøve

Når du skal til teori eller køreprøve skal du medbringe:

  • Lektionsplan udfyldt af kørelæren og eleven
  • Ansøgning om kørekort
  • Gyldigt pas

Hvis du ikke har et gyldigt pas eller et tidligere udstedt kørekort af kreditkortmodellen, skal du forevise en original dåbsattest, navneattest eller fødselsattest samt billedelegitimation.

Hvis dit personnummer ikke fremgår af de foreviste dokumenter eller den medbragte billedelegitimation, skal der tillige forevises et legitimationspapir udstedet af en offentlig myndighed, hvoraf dit personnummer tydeligt fremgård, f,eks sygesikringsbevis.

Er du ikke dansk eller nordisk statsborger, skal du vedlægge gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, medmindre du lovligt kan opholde sig i landet uden tilladelse.

Vigtigt vigtigt

  • Prøverne bliver aflyst hvis du ikke har disse papirer med.
  • Bliver prøven aflyst, koster det et nyt gebyr.

 

Betaling for teoriprøve:

Du modtager besked på din e-boks om hvordan prøven skal betales.